Enkelt Bad Wilsnack

NÅR SØKER MAN KONTANTSTØTTE


Create an account or sign in to comment

Bare du har tenkt bekk oppholde deg i utlandet i mer enn 3 måneder, vil kontantstøtten der hovedregel opphøre måneden etter du reiser. Har du adopterte individ, kan du få kontantstøtte i attmed 11 månader etter at foreldrepengeperioden med prosent dekningsgrad er avbud. Er den avtalte oppholdstiden i barnehage mindre enn 20 timer i uken, kan bart få 50 prosent kontantstøtte, presiserer Nore. Nå er det allehånde måneder siden gutten vår startet i barnehagen altså. Er du statsborger i et EØS-land og arbeider i Norge, kan du ha rett til kontantstøtte selv bare du skal være bosatt i Norge i mindre enn 12 måneder. Du kan maksimalt få kontantstøtte i 11 måneder, og dette er en skattefri ytelse. Kan vi altså søke bare kontantstøtte etterbetalt for perioden 7. Vanlige ferieopphold for noen uker vil ikke frata deg retten à kontantstøtte, men husk bekk melde av uansett. Det er den avtalte oppholdstiden i barnehagen som avgjør hvor adskillig du brist i kontantstøtte.

Video: [HD] Man of Soccer Gameplay Androidnår søker man kontantstøtte

Gi beskjed om endringer

Bare barnet har deltidsplass, kan du besitte rett à halv kontantstøtte. Hva kan du få? Er den avtalte oppholdstiden i barnehage mindre enn 20 timer i uken, kan bart få 50 prosent kontantstøtte, presiserer Nore. Kor lenge kan du få kontantstøtte? Dette er en støtte som skal bidra à at bart selv kan få muligheten til bekk ta beskyttelse for dine barn fenomen to alder, sier akseptabel kontorsjef ved regelverkskontoret i Arbeids- og velferdsdirektoratet, Anne-Louise Nore. Andre kan passe barna Hvis du har et individ mellom 13 og 23 måneder, har du altså muligheten à å annamme kontantstøtte. Bruken av kontantstøtte er ikke regulert, så dagmamma, snille slektninger alias au pair kan kanskje være ei alternativ. Igang å besitte rett à kontantstøtte må barnet ditt være fylt ett alder og ikke gå i fulltids barnehage med allemannseie tilskudd. Det er den avtalte opphaldstida i barnehagen som avgjer kor mykje du brist i kontantstøtte. Det er altså tidspunktet fra dere framsatt kravet som er relevant. Etter min anskuelse vil både kontantstøtte og barnetrygd, vurderes etter dale avsnittet, og altså vanligvis ikke gis med mer enn 3 mnd. Korleis søkjer du om kontantstøtte?

\...\

Kommentarer: